Fil upload

Tags:    php upload filer billeder
Skrevet af Bruger #5620 @ 02.04.2011

Uploader-klassen


Det er objekter af Uploader-klassen, der håndterer behandlingen af den uploadet fil på serveren fra dennes midlertidige til den endelige placering. Formålet med uploader klassen er at indkapsulere håndteringen af den uploadet fil og $_FILES arrayet.

Det følgende UML diagram og kodeboks viser Uploader-klassen

Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Hvert af de følgende afsnit forklarer en enkelt metode.

set_destination


Kaldes for at sætte stien til destinations folderen. Det skal være lovligt at skrive filer til denne folder. Dette bliver ikke direkte testet af klassen, men vil forårsage en fejl, hvis det ikke er lovligt.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


set_allowed_filetypes


Kaldes for at sætte typerne af de filer, der skal kunne uploades. Dette er filendelsen efter punktummet i filnavne. Metoden tager et variabelt antal strenge, hvor hver streng er en filendelse.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 


På linje 2 af koden kaldes funktionen "func_get_args". Dette er en indbygget PHP funktion, der returnerer alle argumenter givet til metoden som et array. I PHP kan metoder og funktioner tage et variabelt antal argumenter. Hvis argumenterne er strenge vil func_get_args returnere et array af strenge.

check_allowed_filetype


Bruges til at teste, at filtypen, der er uploadet, er en af de tilladte typer. Metoden returnerer sandt ellers falsk.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 


På linje 2 testes der om antallet af tilladte filtyper er nul, hvis dette er tilfældet returneres sandt ellers testes der om den filtype der er uploadet er i arrayet af lovlige filtyper, dette gøres med den indbygget PHP funktion array_search. Denne funktion gives en værdi og et array og finder så indekset på værdien eller returnerer falsk. I denne metode vil vi kun vide om værdien er i arrayet så vi tester at funktionen returnerer en værdi forskellig fra false. Der er her vigtigt at det er !== og ikke blot != da denne sidste også er sandt på 0 som er et af de mulige indeks et array.


post


Rykker en fil fra dennes midlertidige placering til sin endelige placering og returnere sandt, hvis den fejler returneres falsk. Metoden gives navnet på på input-tagget i HTML-formen.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Linje 3, tager feltet fra $_FILES arrayet. Dette gøres udelukkende for at undgå at skulle skrive $_FILES['file'] hele tiden.

Det første der gøres er at teste om der opstod en fejl under upload af filen, dette gøres ved at teste om "error" feltet for filen er forskellig fra 0, linje 4. Hvis en felj opstod tages fejlnumret og der lægges 10 til dette som så gives til metoden set_errno, linie 5, da upload af filen er fejlet returneres falsk.

Hvis filen er blevet uploadet, kaldes PHP funktionen is_uploaded_file, linje 9, med filens midlertidige placering. Denne funktion returnerer falsk, hvis hvad der er placeret i den midlertidige placering ikke er en uploadet fil. Hvis dette er tilfældet kaldes metoden set_errno med værdien 3 og der returneres falsk, linje 10 og 11.

Hvis filen er blevet uploadet og er en uploadet fil kaldes metoden verify med filens midlertidige placering, linje 14, hvis denne returnere falsk returnerer post falsk, linje 15.

For at finde ud af om den uploadet fil har en lovlig endelse bruges PHP indbygget funktion pathinfo, der returnerer et associativt array med information over en givet filsti inklusiv filens endelse. Funktionen kaldes med filens navn på brugerens maskine, linje 18, grunden til dette er, at filendelse på den midlertidige fil ikke er den oprindelige endelse, men blot "tmp".

Den fundne filendelse gives til metoden check_allowed_filetype, linje 19, hvis denne returnerer falsk kaldes metoden set_errno med værdien 2 og der returneres falsk, linje 19 og 20.

Da filen nu er blevet vurderet lovlig kaldes metoden make_unique_name, linje 24, med filens information. Denne metode skal returnerer et unikt navn som kan gives til det uploadet fil.

Det unikke navn gives til metoden upload_file sammen med filens midlertidige placering, linje 25. Hvis denne metode returnerer sandt sættes "last_uploaded_file_name" til filens nye unikke navn og der returneres sandt, linje 26 og 27. Hvis metoden returnerer falsk returnerer post metoden falsk linje 29.


verify


Returnerer bare sandt. Det er tanken at klasser, der arver fra Uploader, kan implementere en anden udgave af denne og dermed ændre i, hvad post metoden tester.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Metodens scope er sat til protected, linje 1. Grunden til dette er at det vil få PHP til at bruge en tilsvarende metode i en arvende klasse. Havde scope været sat til private ville post metoden altid bruge verify metoden i Uploader klassen og havde scope været sat til public var klassens brugergrænseflade blevet udvidet med en metode uden funktionalitet for brugeren.

upload_file


Rykker den midlertidige fil til dennes endelige placering.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Metodens scope er sat til protected, linje 1, med den samme begrundelse som brugt i verify metoden, her blot for at arvende klasser kunne gøre andet end at rykke filen til et sted på serveren.

Metoden kalder den PHP indbygget funktion move_uploaded_file til at rykke en fil fra sin midlertidige placering til sin endelige placering. Denne funktion kan fejle og returnere falsk. Hvis den gør dette kaldes metoden set_errno med værdien 5 og der returneres falsk, linje 3 og 4, ellers returneres der sandt, linje 6. Funktionen kan fejle, hvis det ikke er lovligt at skrive til destinations folderen.

make_unique_name


Returnerer et unikt filnavn givet filens information i $_FILES.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 

Metodens scope er sat til protected, linje 1, med den samme begrundelse som brugt i verify metoden, her blot for at arvende klasser kan give en anden metode til et unikt filnavn.

Den indbygget PHP funktion time bruges til at finde serverens tid som et helt antal sekunder, linje 2. Derefter kaldes pathinfo, se post metoden for forklaring af funktionen, for at finde filendelsen, linje 2 og 3. Der startes en while løkke der iterer så længe der eksisterer en fil med et navn bestående af antallet af sekunder og den oprindelige filendelse, linje 5. For hver iterering lægges der 1 til antallet af sekunder, linje 6. Når et unikt navn findes returneres dette.

Sandsynligheden for, at den før omtalte løkke, går meget galt er forsvindende lille for normale websteder. Men det kan gå galt da to brugerer i teorien kunne finde på at upload et billed med samme endelse på samme tidspunkt (Et interval på et par sekunder.).

make_unique_name


Sætter fejlnumret til en given værdi.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Metoden scope er sat til protected, linje 1, for at den kan blive kaldt af arvende klasser.

get_error_number


Returnerer det sidst satte fejlnummer til brugeren.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


get_error_message


Returnerer en tekstbesked baseret på det sidst sidst satte fejlnummer.
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Metoden består af en switch, linje 2, der tester på det satte fejlnummer. Hvis fejlnumret er et kendt et returneres en tekstbesked, men hvis fejlnumret er ukendt returneres en tekstbesked om dette. Da arvende klasser ikke kan ændre i en switch erklæring, forventes det at disse implementerer deres egen get_error_message metode med en switch erklæring over deres fejlbeskeder og denne switch erklæring kalder klassens parent::get_error_message() som default.
Hvad synes du om denne artikel? Giv din mening til kende ved at stemme via pilene til venstre og/eller lægge en kommentar herunder.

Del også gerne artiklen med dine Facebook venner:  

Kommentarer (2)

User
Bruger #16529 @ 05.06.11 20:17
God og gennemtænkt artikel!:D helt sikkert noget jeg vil få brug for på mit site...

tak!
User
Bruger #22066 @ 15.05.18 19:27
helt sikkert noget jeg vil få brug for på mit site...

tak!
skrotbil
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.
t