Udvikler profil for Bruger #14934

BrugerBruger #14934, 72 år gammel Mail
37
karma
27
forum posts
91
gange online
3.041
profil visninger
29-10-15
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #14934 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
c++
21
karma
--> Bruger #2695
390
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t