Udvikler profil for Malte

BrugerMalte, 25 år gammel Mail
72
karma
87
forum posts
113
gange online
1.219
profil visninger
05-02-18
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Malte ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
php
34
karma
--> Michael Larsen
2.574
karma
mysql
20
karma
--> Michael Larsen
587
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t