Udvikler profil for Bruger #17047

BrugerBruger #17047, 72 år gammel Mail
36
karma
50
forum posts
6
gange online
1.460
profil visninger
10-06-15
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #17047 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
c++
23
karma
--> Bruger #2695
390
karma
programmering
13
karma
--> Bruger #4487
206
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t