Udvikler profil for Bruger #17136

BrugerBruger #17136, 72 år gammel Mail
52
karma
1.139
forum posts
896
gange online
3.915
profil visninger
23-04-18
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #17136 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
linux
19
karma
--> Bruger #2695
74
karma
php
42
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma


Kompetencer Bruger referencer
Jesperbok.dk

Type: Programmering
Lavet med: php mysqli css html


Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t