Udvikler profil for Bruger #2841

BrugerBruger #2841, 71 år gammel Mail
93
karma
174
forum posts
6.697
gange online
4.811
profil visninger
11-11-05
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #2841 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
linux
27
karma
--> Bruger #2695
74
karma
java
12
karma
--> Bruger #4487
453
karma
diverse
13
karma
--> Bruger #3275
157
karma
php
18
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t