PHP krypto 4 - Digital signering

Tags:    php sikkerhed kryptering digital signatur
Skrevet af Bruger #2695 @ 24.04.2012

Indledning


I sidste artikel genererede vi et nøglesæt til brug i public key kryptografi. Det var ret komplekst, men vi løste problemet med udveksling af nøgler. Vi kan udlevere vores offentlige nøgle til alt og alle, så kan alle bruge den til at kryptere med, og kun jeg (indehaveren af den tilhørende private nøgle) kan dekryptere.

Men det virker faktisk også den anden vej. Jeg kan kryptere data med min private nøgle, og så kan kun den tilhørende offentlige nøgle dekryptere dem. Eller sagt på en anden måde, hvis min offentlige nøgle kan dekryptere noget data, så er det med garanti min private nøgle, som har krypteret dem.

Men hvad er meningen med det ? Hvorfor kryptere noget, som hele verden kan dekryptere ?

Svaret er digital signatur.

Digital signatur


Public key kryptografi sikrer privat kommunikation, som vi så i sidste artikel, men det kan også sikre autenticitet og integritet. Men hvad er det ?

Når vi ønsker at overføre penge i banken, så får vi et stykke papir, som vi skal skrive under på. Det er meget svært at efterligne min håndskrift, og derfor sikrer min underskrift (til en vis grad), at det er mig, som har accepteret denne overførsel.

Jeg kan altså ikke komme tilbage dagen efter og hævde, at det er sket uden min vilje. Min bankrådgiver kan heller ikke bare gennemføre overførslen uden min medvirken, for så mangler han min underskrift. Det kaldes autenticitet.

Integritet er et andet problem. På sedlen fra banken står der, at jeg vil overføre 100 kr., og det har jeg skrevet under på. Men hvad hvis bankmanden efterfølgende sætter to-tre nuller på ?

Jeg får en kopi af overførslen med min underskrift på, og der står 100 kr. på min kopi. Det vil være svært at tilføje nullerne, og det sikrer (til en vis grad) integritet.

Det ville være rart, hvis vi havde samme muligheder, når vi laver en overførsel over internettet eller handler i en netbutik, men det kan vi også.

Vi udfærdiger bare en "kontrakt"...et dokument, som beskriver vores forbligtelser. Det kunne være følgende tekstfil:
Fold kodeboks ind/udKode 


Den fil kan enhver lave, og jeg kan derfor ikke holdes ansvarlig for dens indhold. Men nu har jeg tænkt mig at signere den med min private nøgle, som jeg lavede i sidste artikel.

Signering


Når vi signerer noget data digitalt, så krypterer vi det altså med vores private nøgle. Hvis min offentlige nøgle kan dekryptere det tilbage til de oprindelige data, så er det med sikkerhed mig, der har krypteret dem, og ingen har ændret på de oprindelige data, for så ville de to versioner ikke være éns.

Men hvis nu det er meget store mængder data, som skal signeres...måske et videooptaget vidneudsagn, så vil det tage meget lang tid.

Derfor signerer vi ikke selve dataene men istedet et hash af dataene. Det kan vi med følgende script:
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Jeg signerer løftet:
Fold kodeboks ind/udKode 


Signaturen er her længere end den oprindelige fil, men det er små størrelser, vi arbejder med. En 10GB fil ville ikke generere en større signatur, for det er jo en hash, som vi har krypteret. En større privat nøgle ville derimod give en større signatur.

Men vi skal også kunne verificere signaturens ægthed.

Verifikation


Når vi skal verificere signaturen, skal vi bruge den signerede fil (løfte filen), selve signatur filen og min offentlige nøgle.

Vi skal starte med at indlæse signaturen, som skal base64 dekodes og til sidst dekrypteres.
Vi skal også producere et hash af løftet, og til sidst skal vi tjekke, om dette hash og den dekrypterede signatur matcher hinanden.

Hvis ikke de gør det, så kan vi ikke stole på signaturen. Enten er det ikke den private nøgle, som modsvarer vores offentlige nøgle, som har signeret dataene, eller også er dataene blevet modificeret efter, at jeg har signeret dem.

Et script til at verificere kunne se således ud:
Fold kodeboks ind/udPHP kode 


Og vi tjekker:
Fold kodeboks ind/udKode 


Det stemmer...jeg kan ikke løbe fra, at jeg har signeret denne fil.

Brug af digitale signaturer


Digitale signaturer bruges ikke kun til indgåelse af aftaler. De kan være en integreret del af sikre netværksprotokoller.

Der findes mange typer af angreb på netværk, som digital signering kan beskytte imod, som f.eks. TCP session hijacking. Der signerer man alle data, som sendes til serveren og serveren signerer alle data, som sendes til klienten. Den modtagende side kan så tjekke signaturen, og ved dermed, at det er den rigtige man kommunikerer med.

Ovenstående kræver dog noget mere, som vi ikke har dækket endnu, så næste artikel kommer til at handle om certifikater, PKI og web of trust.


Hvad synes du om denne artikel? Giv din mening til kende ved at stemme via pilene til venstre og/eller lægge en kommentar herunder.

Del også gerne artiklen med dine Facebook venner:  

Kommentarer (0)

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.
t