Udvikler profil for Bruger #11375

BrugerBruger #11375, 74 år gammel Mail
58
karma
298
forum posts
364
gange online
4.466
profil visninger
25-06-12
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #11375 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
php
30
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
programmering
11
karma
--> Bruger #4487
206
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t