Udvikler profil for Bruger #12836

BrugerBruger #12836, 72 år gammel Mail
857
karma
1.021
forum posts
2.135
gange online
7.835
profil visninger
22-03-12
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #12836 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
asp
51
karma
--> Bruger #8773
70
karma
diverse
65
karma
--> Bruger #3275
157
karma
webdesign
32
karma
--> Bruger #2126
121
karma
programmering
69
karma
--> Bruger #4487
206
karma
c++
62
karma
--> Bruger #2695
390
karma
delphi
22
karma
--> Bruger #1474
373
karma
java
63
karma
--> Bruger #4487
453
karma
visual-basic
41
karma
--> Bruger #65
337
karma
php
125
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
html
50
karma
--> Bruger #10216
493
karma
css
50
karma
--> Bruger #3143
437
karma
grafik
32
karma
--> Bruger #2126
162
karma
databaser
29
karma
--> Bruger #2730
170
karma
.net
40
karma
--> Bruger #2730
230
karma
asp.net
15
karma
--> Bruger #2730
130
karma
c#
67
karma
--> Bruger #2730
353
karma
javascript
60
karma
--> Bruger #10216
351
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t