Udvikler profil for Bruger #13985

BrugerBruger #13985, 72 år gammel Mail
140
karma
384
forum posts
624
gange online
2.845
profil visninger
13-10-08
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #13985 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
diverse
12
karma
--> Bruger #3275
157
karma
php
53
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
html
14
karma
--> Bruger #10216
493
karma
css
14
karma
--> Bruger #3143
437
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t