Udvikler profil for Bruger #16372

BrugerBruger #16372, 73 år gammel Mail
519
karma
418
forum posts
157
gange online
8.611
profil visninger
04-02-18
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #16372 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
asp.net
91
karma
--> Bruger #2730
130
karma
c#
129
karma
--> Bruger #2730
353
karma
jquery
39
karma
--> Bruger #10216
191
karma
java
15
karma
--> Bruger #4487
453
karma
php
107
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
html
26
karma
--> Bruger #10216
493
karma
css
12
karma
--> Bruger #3143
437
karma
mysql
44
karma
--> Bruger #10216
587
karma
programmering
14
karma
--> Bruger #4487
206
karma
javascript
48
karma
--> Bruger #10216
351
karma
sql
17
karma
--> Bruger #10216
101
karma
ajax
12
karma
--> Bruger #16075
80
karma
array
12
karma
--> Bruger #10216
67
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t