Udvikler profil for Bruger #16678

BrugerBruger #16678, 74 år gammel Mail
281
karma
451
forum posts
146
gange online
5.290
profil visninger
31-05-17
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #16678 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
php
51
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
html
70
karma
--> Bruger #10216
493
karma
css
71
karma
--> Bruger #3143
437
karma
webdesign
14
karma
--> Bruger #2126
121
karma
c#
18
karma
--> Bruger #2730
353
karma
javascript
26
karma
--> Bruger #10216
351
karma
jquery
11
karma
--> Bruger #10216
191
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t