Udvikler profil for Bruger #17719

BrugerBruger #17719, 73 år gammel Mail
-23
karma
49
forum posts
40
gange online
2.490
profil visninger
18-04-18
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #17719 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
html
11
karma
--> Bruger #10216
493
karma
css
11
karma
--> Bruger #3143
437
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t