Udvikler profil for Bruger #7728

BrugerBruger #7728, 70 år gammel Mail
243
karma
302
forum posts
636
gange online
3.918
profil visninger
21-05-17
sidst online


Kompetencer Udvikleren.dk kompetencer for Bruger #7728 ?
Tag Karma Rating   Skarpeste bruger Karma
php
186
karma
--> Bruger #10216
2.574
karma
html
20
karma
--> Bruger #10216
493
karma
javascript
22
karma
--> Bruger #10216
351
karma
mysqli
11
karma
--> Bruger #16075
136
karma
Denne liste viser den angivne brugers karma indenfor de tags hvor brugeren har deltaget. For hvert tag sammenlignes der med den bruger der har mest karma inden for det pågældende tag og i forhold til det, beregnes en rating fra 1 til 5.

Denne rating er altså baseret på hvor dygtig en bruger er inden for et specifikt tag, sammenlignet med den dygtigste bruger inden for dette tag.

Brugeren skal have mindst 10 karma inden for det pågældende tag, for at det inkluderes på listen, som er et udtryk for hvilke tags en bruger deltager i samt er dygtig til.
t