SAMBA server

Tags:    linux

Davs,,,

jeg har sat en samba server op på min debian box men jeg kan sQ ikke komme på her er min smb.conf:
<code>
[global]
workgroup = spectech
printing = bsd
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
log file = /var/log/samba-log.%m
short preserve case = yes
preserve case = yes
lock directory = /var/lock/samba
locking = yes
strict locking = yes
security = user
socket options = TCP_NODELAY
; domain master = yes
; domain logons = yes
client code page = 850
character set = ISO8859-1
valid chars = æ:Æ ø:Ø å:Å

[homes]
comment = Home Directories
read only = no
create mode = 0750
path = /home
valid user = yes
public = yes
[pornstar$]
comment = Home
read only = no
create mode 0750
path /home/spec
valid user = %s
public = no
</code>

jeg har en bruger i min /etc/passwd:
<code>
administrator$:x:802:800:Mikkel Workstation:/dev/null:/bin/false
</code>

og min bruger i smbpasswd ser sådanher ud:
<code>
administrator$:802:6A98EB0FB88A449CBE6FABFD825BCA61:A4141712F19E9DD5ADF16919BB38A95C:[W ]:LCT-3F8443FA:
</code>
min bruger på min client (win 2k) er administrator
og netværksnavnet er pornstar men jeg kan ikke komme ind på [pornstar$] men hvorfor


- SpeC - #SpeC.DK @ Q-NETt