Access, ændring af poster

Tags:    databaser

Hej Alle

Mit problem er følgende: jeg har en form der har 2 combobokse, cboBruger og cboSystem. Når der er foretaget et valg i en af boksene bliver en subform med følgende forespørgsel kørt.

SELECT Bruger_adgang.Rettighed_id, Bruger_adgang.Oprettet, Bruger_adgang.Lukket
FROM Bruger_adgang
WHERE (((Bruger_adgang.System_id)=[Forms]![Bruger_adgang_opslag1]![cboSystem]) AND ((Bruger_adgang.Bruger_id)=[Forms]![Bruger_adgang_opslag1]![cboBruger]));

De poster der findes forevises i et dataark i subformen SubRettighed.


I VB er der følgende:

Option Compare Database

Private Sub cboBruger_AfterUpdate()
Me.cboSystem.Requery
Me.SubRettighed.Requery
End Sub

Private Sub cboSystem_AfterUpdate()
Me.SubRettighed.Requery
End Sub

Der sker det at når jeg lukker (hoved)formen ændres den sidste post med oplysningerne fra den næstsidste post (dog kun den nederste post der vises i datarket, hvis der er flere poster).
Jeg tror løsningen er ekstrem let men har ikke selv været i stand til at løse problemet så jeg håber at I kan hjælpe!
t