Hjælp til Visual Basic Programmering

Tags:    vb visual-basic programering fejl database

Hej Allesammen

Jeg er netop blevet ansat i et bygge selskab som ejer, drifter og vedligeholder en del ejendomme.

I den forbindelse har de fået udarbejdet et program til at registrere og systematisere deres bygningers tilstand.

Det er nu 3-4 år siden dette program blev lavet og programmeret af en studerende, Programmet er så vidt jeg ved udarbejdet med Visual Basic og med en excel database.

Jeg kan dog ikke få dette til at virke nu. Den kommer med følgende fejlmeldinger når jeg forsøger at åbne programmet op via det excel ark som ligger i mappen hvor han har samlet det hele.

Fejlmelding nr. 1:
Compile error:
Cant find project or library

Nedenstående kode er her hvor den umiddelbart mener fejlen skal findes

Private Sub UserForm_Activate()
Application.Visible = False
Dim Counter As Integer
With lstEjendom
Do While IsEmpty(Worksheets("Ejendomme").Range("B2").Offset(Counter, 0)) = False
lstEjendom.AddItem Worksheets("Ejendomme").Range("B2").Offset(Counter, 0).Value
Counter = Counter + 1
Loop
End With

With lstBygningsdel
.RowSource = "Bygningsdel"
End With

txtDatoForTilsyn = Format(Now, "dd-mm-yyyy")
DTPicker1.Value = Now

With lstEnhed
.RowSource = "Enhed"
End With

With lstTid
.RowSource = "Tid"
End With

End Sub


Når jeg så bare trykker OK og får selve vinduet åbnet, så forsvinder Visual Basic ikke i baggrunden som de øvrige lignede programmer af denne type jeg tidligere har arbejdet med.

Der er dog intet i vinduet som virker, og her tænker jeg jo nok at det må være fordi at forbindelse mellem excel arket og programmet er mistet.

Jeg overfører så det hele til min egen pc og sletter den del der melder fejl på, nu kan jeg igen finde bygninger, printe osv, MEN nu har jeg ikke adgang til den rigtige stig på serveren og nu vil den ikke gemme noget som helst af det arbejde jeg laver.

Er der nogen som har en idé om hvad jeg kan gøre, eller hvad jeg kan prøve?`

Jeg er ved at være helt lost, og tænker at det vil være for besværligt for mig at begynde at sætte mig ind i hvordan alt det her kodning og programmering fungere for så at lave det hele fra bunden af igen?


Mvh
Kennetht