Implementering af et tagsystem

Tags:    php mysql
Skrevet af Bruger #5620 @ 09.06.2011
Artikel filer

3. Brugseksempler


Den sektion vil vise eksempler på brugen af tagsystemet. Tagsystemet har på ingen måde et indbygger brugergrænseflade, som for eksempel HTML. Dette er et bevidst valg ud fra anskuelsen, at det er lettere at bygge en grænseflade om et system, end det er at ændre i et systems indbyggede grænseflade.
Systemet kræver et ekstern objekt af databasetilgangsklasse. Grunden til dette er at det dermed bliver muligt at ændre databasetilgangslaget i stedet for at systemet til et bestemt databasetilgangslag som for eksemple MySQL.

Der vil i denne sektion blive givet eksempler på, hvordan en HTML grænseflade bygges om systemet og på implementeringen af en databasetilgangsklasse, der implementere en grænseflade til PHP's mysql-funktioner.

3.1. Bilentiternes database tabel
De tre biler(entiteter) er gemt i en databasetabel, se kodeblok 3.1, med et id og en sti til billedet på serveren.

Fold kodeboks ind/udKode 

Kodeblok 3.1: Biltabellen.

3.2. HTML grænsefladen
Den sektion beskriver HTML grænsefladen til tagsystemet. Denne grænseflade er opdelt i fire dele visning, administration, installering, associering.

I alle grænsefladerne antages det at tagsystemet er i filen "tags.php" og databasetilgangsklassen MySQL er i "mysql.php".

3.2.1. Visning
Denne sektion viser et forslag til hvordan tagsystemet kan integreres i visualisering af bilentiterne. Figur 3.1 viser skærmbilleder koden producerer.

Figur 3.1: Visualisering.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 

Kodeblok 3.2: Visualiseringkoden.

Når der efterfølgende i denne sektion refereres til linjenumre er det i kodeeksempel 3.2.

Linjerne 1-10 er blot inkludering og initialisering af databasetilgangslaget. Og har dermed i realiteten intet med tagsystemet at gøre. Det er dog vigtigt notere sig at der foretages et connect i linje 8. Tagsystemet forventer at databasetilgangskladsen enten er connectet eller selv foretager et connect når der foretages en sql-forespørgsel.

Linjerne 12-19 initialisering af tagsystemet, hvor der oprettes et objekt af systemet, objektets tabel præfix sættes, navnet på entiternes id kolonne i tag brugs tabellen gives, databasetilgangsobjektet gives og sidst kaldes load metoden på objektet, dette henter alle tags i databasen ind i tabellen.

Linjerne 1 – 19 er ens for alle grænseflader tilsystemet når grænsefladerne deler det samme emne. Grunden til at det er muligt at sætte entitetkolonnens navn i brugstabellen er at det dermed er muligt navngive kolonnen så den har samme navn som i entitetstabellen. Grunden til at det er muligt at give systemets tabeller et præfiks er at det dermed bliver muligt både at have flere tagsystemer i samme database og give dem et navn der passer til entiteterne.

Linjerne 21 – 22 opretter et tomt filter og forbinder dette til session feltet tagfilter, hvis session feltet er sat forventes det implicit at være et array på filtrets form.

Linjerne 24 – 42 tester om der er sat et tagid i _GET og hvis der er tilføjes fjernes dette id fra filtret afhængigt af nøglen i _GET.

Linjerne 44 – 61 er en funktion der tager filtret og et tag og udskriver HTML. Filtret bruges til at udskrive HTML'en så den er baseret på taggets tilstand i filtret. Mens en funktion ikke er strengt nødvendigt kan det stærkt anbefales at bruge en, da det medføre at det er lettere at visualisere tags ens flere steder.

Linjerne 65 – 67 udskriver alle frie tags i entiteterne, der er i resultatet af at bruge et filter systemet. Metoden getFreeTagsInResult kaldes med filtret entitet tabellen og navnet på id kolonnen i denne tabel.

Linjerne 72 – 75 udskriver tags i filtret.

Linje 87 kalder metoden applyFilter der returnerer et resultatet med de entiteterne der kommer igennem filtret. Metoden kaldes med filtret entitet tabellen, navnet på id kolonnen i denne tabel, navnene på de kolonner der skal hentes for hver entitet og navnet på den kolonne, der skal sorteres efter.

Linje 87 - 105 udskriver alle entiteter der kommer igennem filtret.

Linje 90 - 92 udskriver alle tag en entitet har. Metoden getEntityTags kaldes med entitetens id.

Linje 98 - 100 udskriver alle entiteter, der er relaterede til en entitet. Metoden getRelatedEntities kaldes navnet på entitet tabellen, id'et på entiteten, navnet på id kolonnen i entitet tabellen og navnene på de kolonner der skal returneres for hver entitet.

3.2.2. Administration
Denne sektion vil vise den mindst mulige administration. Det er i systemet muligt at få vist og slettet alle tags, der ikke har nogen brug i brugs tabellen og alle relationer i tagbrugs tabellen der ikke har nogen entitet i en entitets tabel.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 

Kodeblok 3.3: Administration.

Når der efterfølgende i denne sektion refereres til linjenumre er det i kodeeksempel 3.3.

Linjerne 19 – 21, tester om submit knappen er blev klikket og kalder metoden deleteOrphans med entitet tabellens navn og navnet på id kolonnen i den. Denne metode vil slette alle tagrelationer der ikke har en entitet i entitetstabellen og derefter alle tags der ikke har en tagrelation i tagbrugs tabellen. Det er vigtigt at denne metode kaldes før metoden load i linje 23.

Linje 28 kalder metoden orphanCheck med entitet tabellens navn og navnet på id kolonnen i den. Denne metode returnerer et array med alle de orphans der er i tagbrugstabellen.

Linje 29 – 48 udskriver en form, der lister alle de tags tagsystemet har med deres vægt i systemet antallet af gange de er brugt og antallet af gange de er påstået at være brugt (orphans).

Det er muligt i tagsystemet at slette alle tagbrugstilfælde der er afhængige af en bestemt entitet via metoden deleteEntityTags. Kald til denne metode bør implementeres der, hvor tagsne til en entitet kan ændre og, hvor hele entiteten kan slettes. Brugen af orphan sletning som beskrevet er implementeret i tilfælde af at der opstår fejl de andre steder (For eksempel at det lykkes at slette en entitet efterfulgt af en fejl så entitetens tags ikke bliver slettet.).


3.2.3. Associering
Den sektion beskriver koden for at associere tags med en entitet (oprette rækker i tagsbrugs tabellen).

Fold kodeboks ind/udPHP kode 

Kodeblok 3.4: Associeringskoden.

Det eneste specielle i kodeeksempel 3.4 er linjerne 21 - 23, hver af disse linjer kalder metoden associateTagsWith. Denne metode kaldes med id'et på en entitet (id'erne der gives passer til dem i tabellen i kodeeksempel 3.1) og et array af navnene på de tags entiteten skal associeres med. Findes et tag med et givet navn ikke i systemet oprettes det. Kald til denne metode bør indbygges, der hvor entiteter oprettes og ændres.3.2.4. Installering
Den sektion beskriver koden for at installere tagsystemet (oprette tabellerne i databasen). Dette har ikke et egentlig visuelt komponent, men er ren PHP kode.

Fold kodeboks ind/udPHP kode 

Kodeblok 3.5: Installeringskoden.

Det eneste specielle i kodeeksempel 3.5 er linje 16, der kalder metoden install. Denne metode vil oprette to tabeller "bil_tags" og "bil_tagsuse" ("bil_" præfikset skyldes linje 13). Disse to tabeller er henholdsvis for de individuelle tags og for samhængen mellem bilerne og tagsne.

3.3. Databasetilgangsklasserne
Denne sektion beskriver de databasetilgangsklasser, der er nødvendige for tagsystemet. Dette består af to klasser (grænseflader). En klasse til at foretage en forespørgsel og en klasse til at gennemløbe resultatet af denne forespørgelse.

Eftersom dette er en ekstern klasse vil blive beskrevet eksterne. Dermed vil kun metoderne tagsystemet faktisk bruger blive vist og beskrevet. Et eksempel på en implementering af databasetilgangslaget er vist i 1.2.


Figur 3.2: UML-diagrammet for MySQL-klassen.

Figur 3.3: UML-diagrammet for MySQLResult-klassen.

Databasetilgangsklassen klassen (MySQL) skal implementere de tre metoder query, make_safe og make_tuple.

Metoden query skal accepterer en sql tekst og fortage den forespørgelse indkodet i denne tekst. Er forespørgelsen en select skal metoden returnerer et iterabeltobjekt (MySQLResult), der ved hver iteration returnerer at associativ array over en række i resultatet. Er forespørgelsen ikke en select eller hvis select forespørgelsen fejler skal metoden returnerer sandt eller falsk.

Metoden make_safe skal accepterer en værdi og returnere en repræsentation af denne værdi, der er sikker for indsættelse i en sql streng.

Metoden make_tuple skal accepterer et variabelt antal værdier og returnere en streng, hvor hver værdi er en sikker SQL repræsentation af værdien. Værdierne adskilles af kommaer og hele strengen omkranses af parenteser.Vedhæftede filer:
Hvad synes du om denne artikel? Giv din mening til kende ved at stemme via pilene til venstre og/eller lægge en kommentar herunder.

Del også gerne artiklen med dine Facebook venner:  

Kommentarer (1)

User
Bruger #15306 @ 28.07.11 00:26
Som at give slik til små børn... Well done :)
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.
t